From SDG to IDG to SDG – Meetup 10 met Jan Willem de Graaf

Jan Willem de Graaf voor de groep in Lichtenvoorde

Gisteren hebben we bij de IDG HUB Achterhoek een bijzonder verhaal gehoord van prof Jan Willem de Graaf van de Hogeschool Saxion.

De deelnemers kwamen met veel nieuwsgierigheid naar deze middag, raakten tijdens het verhaal de moed wat kwijt en verward, maar gingen uiteindelijk met nieuwe inzichten naar huis.

Waarom raakten ze de moed kwijt en verward?
Jan Willem wind er geen doekjes om en brengt een lastig onderwerp duidelijk in beeld.

Zijn eigen beschrijving:
“… Als een vuur verspreiden alle nieuwe technologieën zich, in alle richtingen, van mobiliteit tot luchtvaart, van ICT tot genetische manipulatie, en van AI tot stedenbouw. Allemaal technologieën – complexe niet organische “bestanden”- die als ze niet actief gevoed worden, snel zouden vervallen, en weer door de natuur zouden worden overwoekerd en geïncorporeerd.

Wij mensen hebben er wereldwijd een 24/7 dagtaak aan, om al deze systemen van grondstoffen en energie te voorzien.


Ondertussen eten deze systemen onze planeet op: de mensgemaakte massa weegt naar schatting in 2050 twee keer zoveel als alle levende organismen bij elkaar (alle planten en dieren). Dat is niet vol te houden.

Wij mensen zijn geen plaag, ons gedrag voedt wel een plaag: het artificiële.

Tijd om in te zien dat wij geen goden zijn, en dat we grote stappen moeten zetten naar onderdeel vormen met de natuur, in plaats van ons verschuilen achter onze technologie, hoe trots we daar ook op zijn.

De olifant in de kamer mag niet langer genegeerd worden.”

Na enkele vragen en antwoorden ter verduidelijking, gingen we in twee groepen in gesprek. Wat merken we hier zelf van in ons eigen werk.

We sloten af met een mooie oefening om de kracht van een netwerk zichtbaar te maken.

Het belangrijkste inzicht voor mij was het belang van naar binnen keren en vertragen. Het belang van het omarmen van de Inner Development Goals of beter nog de Inner Development Desires.

Het maakte voor mij duidelijk hoe belangrijk het is om door te zetten op het delen van de IDGs en verhalen zoals deze.

Lees verder is het artikel van Jan Willem wat dieper ingaat op de inhoud van deze middag, Als een vuur…

Voor een uitgebreid gesprek met Jan Willem luister je hier Met inner development naar detech technologie – Jan Willem de Graaf.

Lokalen schreef dit:

Hij sprak onder andere over:

  • De toenemende mate van complexe systemen en hoe deze door de mensheid gevoed blijven worden;
  • De gevolgen die dat heeft op allerlei gebieden: fysisch (uitstoot, broeikasgassen, toxicologisch), psychologisch, sociologisch, cultureel, ecologisch (uitsterven van soorten, verdringing van natuur, etc.);
  • En hoe je dit kunt oplossen door gedrag te veranderen, technologische output te verminderen en bewust te worden van de impact van overconsumptie.


Met enkele deelnemers uit het onderwijs hebben we hopelijk ook hier weer een stapje gezet voor de innerlijke ontwikkeling integreren in het onderwijs.


De volgende meetup is 13 december 2023 met Carolien Nijhuis van de Nijhuis Group bij Lokalen in Lichtenvoorde. Meld je hier aan.

Over de auteur

ernohannink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}