SDG’s bij gemeenten – Meetup 8 met Gertjan (Aalten) en Arjan (Winterswijk)

SDG's bij gemeenten Achterhoek Hoek Dijkstraat Admiraal de Ruyterstraat Aalten

Tijdens de 1e IDG hub Achterhoek na de zomerstop zagen we veel bekende en nieuwe gezichten. Mensen van o.a. verschillende lokale gemeenten, energieadviseurs, bouwbedrijven, ondernemers, docenten, communicatie- en HR medewerkers. Mooi hoe ook nu weer het gesprek tussen de verschillende deelnemers als vanzelf op gang kwam. Wat kunnen we veel van elkaar leren!

Deze keer kregen we een kijkje achter de schermen van twee Achterhoekse gemeenten. In hoeverre wordt daar al met SDG’s gewerkt en hoe passen zij dat concreet toe?

Gemeente Aalten

We startten met een inspirerend verhaal van Gertjan, projectmanager bij de gemeente Aalten. Hij vertelde ons over hoe de gemeente Aalten de SDGs heeft geïntegreerd bij de herinrichting van de Admiraal de Ruyterstraat in Aalten. Met dit project wilde de gemeente ervaring opdoen hoe de Global Goals goed en zichtbaar kunnen worden toegepast binnen infrastructurele werken.

Het resultaat: een fijne en duurzame leefomgeving door de vele groene beplanting, de gecreëerde ruimte voor fietsers en voetgangers en de snelheidsverlaging voor gemotoriseerd verkeer (van 50 km naar 30 km).  

Gertjan vertelde hoe dat het als basis nemen van de SDG’s binnen het project een hele andere manier van (samen)werken met zich meebracht.

Geleerde lessen uit de praktijk
SDG's bij gemeenten Achterhoek Hoek Dijkstraat Admiraal de Ruyterstraat Aalten

De belangrijkste inzichten als het gaat om de nieuwe manier van samenwerken & betrokkenheid (IDG’s):

  • Deze manier van kijken doorbreekt oude patronen (zo doen we het altijd, dus nu ook…) en voorkomt tunnelvisie.
  • Er werden ook andere adviezen ingewonnen, zoals die van een verkeerspsycholoog. Daardoor ontstond een nieuw speelveld, met een verrassende uitkomst.    
  • Door de ervaring en het gevoel van de buurt in een vroeg stadium zwaar mee te laten wegen (Global Goal 11) waren er geen bezwaren van bewoners, alleen maar veel positieve betrokkenheid.

Bekijk voor meer informatie ook de powerpoint bij dit verslag (volgt).

Gemeente Winterswijk

Arjan is opgaveregisseur Winterswijk Drempelvrij en Duurzaamheid bij de Gemeente Winterswijk.  Hij vertelde over de inzichten die zij kregen in de gemeente Winterswijk, toen zij vanuit de SDG’s invulling wilden geven aan het armoedebeleid.

Duurzaamheid en armoedebeleid bleken soms te botsen, zagen ze in Winterswijk.

Concreet voorbeeld: We kunnen mensen die de energierekening niet kunnen betalen wel helpen aan tochtstrips, ledlampjes of radiatorfolie. Echter, in de praktijk blijkt dat de kennis er vaak niet is om het aan te sluiten of toe te passen. Ook komt het veel voor dat mensen in armoede zoveel aan hun hoofd hebben, dat het vanwege dat volle hoofd gewoon echt niet lukt om ermee aan de slag te gaan.

Helpen met het betalen van de energierekening, terwijl er veel oude energieverslindende apparaten in huis zijn, is ook dweilen met de kraan open.

En zo is er, ondanks alle goede bedoelingen, alsnog weinig tot geen winst behaald (zowel niet voor duurzaamheid als voor armoedebeleid).

Dit moet anders, dachten ze in Winterswijk. Wat is er nodig om ons doel te bereiken en opgavegericht te werken? Ze stelden energie bespaarmaatjes en energieconciërges aan. Twee rollen die zij bewust uit elkaar hebben getrokken (ieder doet waar hij goed in is en wat bij hem past (IDG vaardigheid). De bespaarmaatjes helpen mensen in persoonlijke gesprekken bij het verduurzamen van hun woning. Zij zien het als die koelkast energie vreet en gaan samen kijken naar een oplossing. Zij helpen mensen subsidie aan te vragen voor de energie transitie, etc. De conciërges zorgen dat die kleine klusjes die een groot verschil kunnen maken op de energierekening en het comfort in huis gedaan worden. De gemeente Winterswijk leidt de maatjes en conciërges op, dit zijn overigens allemaal vrijwilligers.

IDG's

Uit beide voorbeelden blijkt dat het werken met de SDG’s in de praktijk leidt tot nieuwe inzichten en daadwerkelijke positieve (gedrags)verandering in de praktijk. De moed (IDG vaardigheid) om gewoon aan te gaan pakken en het écht anders te gaan doen kwam verschillende keren voorbij.   

Oefening the Shield

We eindigden met de oefening the Shield, waarbij we in groepen van vier een betekenisvolle verbinding realiseerden. Wie ben ik, waarom ben ik hier, wat kan ik zelf bijdragen en wat is mijn bedoeling erbij?

De deelnemers gaven aan dat zij de bijeenkomst als waardevol hebben ervaren. Je gaat daadwerkelijk aan de slag, er is interactie en je gaat met concrete learnings naar huis.

Volgende keer (11 oktober) gaan we dieper in op de IDG vaardigheid Moed. We hopen jullie daar te zien!

Over de auteur

Johanna Oosterbaan

Johanna is:
Trainer & Spreker bij HuysvoordeZorg.nl
Auteur Verpleegkundig Leiderschap Werkt!
Marketingstrateeg Gouden Website & CampingBeleving I
Bestuurslid IDG HUB Achterhoek.
Zij schrijft en spreekt veel over moed (een van de IDG Vaardigheden) en vindt het heel waardevol om vanuit haar kennis over moed een bijdrage te leveren aan de IDG HUB Achterhoek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}